Kontakt

Forma kontaktuese

“INOVA” SH.P.K.
Industria e Gypave të Plastikës

Sadik Pozhegu # 13, 50000
Gjakovë – Republika e Kosovës

 

Harta