Gypa për ujë të pijshëm

Kualiteti i gypave të INOVA’s bazohet në njohurit e gjëra të teknikave të prodhimit, si dhe në përdorimin e gjeneratës së fundit të lëndëve të para të PE (Polietilenit).

INOVA prodhon gypa të plastikës për ujë të pijshëm nga lëndët e para më të mira botërore nga PE, që plotësojnë kërkesat e PE 100 +.

PE 100 paraqet gjeneratën e fundit të lëndës së parë PE.

Duke ju falënderuar vetive të shquara të materialit PE 100, është bërë e mundshme prodhimi i gypave të polietilenit në shtypje më të larta dhe dimensione më të mëdha.

Gama e produkteve të INOVA-s.

Gypat për ujë të pijshëm Lënda e parë Dimensionet [mm]
INOVA Pipes PE 80 MRS 8.0 20 – 200
INOVA Pipes PE 100 MRS 10.0 20 – 200

Karakteristikat teknike të gypave të INOVA-s:

Gjatësija e gypave sipas dimensioneve:
– Ø  20 deri në Ø 32, deri në 450 metra rrotull – të mbështjellur
– Ø  40 deri në Ø  75, deri në 250 metra rrotull
– Ø  90 deri në Ø110, deri në 100 metra rrotull
– Ø110 deri në Ø200, të drejtë, në gjatësi prej 6 – 12 metra
– për gypat Ø110, të mbështjellura rrotull ose të drejtë në gjatësi sipas porosisë.
Shtypja e punës në 20°C : 6 bar, 10 bar, 16 bar, 20 bar, 25 bar, 32 bar.
Ngjyrat: e Kaltërt, e Zezë

 

 

Ø SDR 26PN 6.4  SDR 17PN 10 SDR 11PN 16 SDR 9PN 20 SDR 7.4PN25
d/mm S  [mm] Pesha kg/m S  [mm] Pesha kg/m S  [mm] Pesha kg/m S  [mm] Pesha kg/m S  [mm] Pesha kg/m
20 2.3 0.13 3.0 0.17
25 2.3 0.15 3.0 0.21 3.5 0.24
32 2.3 0.20 3.0 0.28 3.6 0.32 4.4 0.39
40 2.4 0.30 3.7 0.43 4.5 0.50 5.5 0.61
50 3.0 0.45 4.6 0.67 5.6 0.78 6.9 0.95
63 2.5 0.49 3.8 0.72 5.8 1.06 7.1 1.24 8.6 1.49
75 2.9 0.67 4.5 1.00 6.8 1.47 8.4 1.75 10.3 2.12
90 3.5 0.98 5.4 1.45 8.2 2.13 10.1 2.52 12.3 3.03
110 4.2 1.43 6.6 2.15 10.0 3.17 12.3 3.74 15.1 4.54
125 4.8 1.84 7.4 2.76 11.4 4.11 14.0 4.84 17.1 5.85
140 5.4 2.32 8.3 3.47 12.7 5.12 15.7 6.07 19.2 7.35
160 6.2 3.04 9.5 4.53 14.6 6.73 17.9 7.97 21.9 9.58
180 6.9 3.79 10.7 5.74 16.4 8.50 20.1 9.99 24.6 12.11
200 7.7 4.69 11.9 7.10 18.2 10.48 22.4 12.40 27.4 14.98
225 8.6 5.89 13.4 8.98 20.5 13.28 25.2 15.60 30.8 18.95
250 9.6 7.30 14.8 11.00 22.7 16.34 27.9 19.20 34.2 23.38

Përdorimi mjaft i gjërë i gypave të polietilenit dhe aplikimi i tyre gjithnjë më i madhë në lëmenjë të ndryshëm po bëhet duke i’u falënderuar vetive të shkëlqyera dhe të pa konkurencë të polietilenit(PE).

Suksesi i gypave të polietilenit (PE) rrjedhë prej një sërë  përparësish të materialit PE:

 • ngjitje e lehtë gyp në gyp ose me elektro ngjitje duke ofruar sistem pa rrjedhje të materialit,
 • përparësi në instalim si rezultat i peshës së lehtë,
 • përparësi në instalim dhe manovrim si rezultat ifleksibilitetit të gypave.

fleksibiliteti i gypave të PE’s mundëson:

 • mbështjelljen e gypit (duke zvogluar nevojën për  ngjitje/saldime),
 • saldimet bëhen jasht kanalit (duke mundësuar përdorimin e kanaleve të ngushta),
 • gypat i përshtaten vijës/nivelit të kanalit,
 • gypat i rezistojin lëvizjeve të tokës (termeteve dhe rrëshqitjeve të dheut),
 • qëndrueshmëri e madhe ndaj korrozionit,
 • veti të mira hidraulike,
 • qëndrueshmëri ndaj friksionit/gërryerjes,
 • qëndrueshmëria e madhe ndaj kemikaleve dhe agjentëve atmosferik,
 • qëndrueshmëri në ngrica,
 • mjedisor,
 • jetë-gjatësi më shumë se 50 vjet.