Gypa për puse

Gypat për puse të INOVA’s janë të prodhuara nga lënda e parë  PE.

Gypat për puse të INOVA’s në kokë janë të filetuar, kështu që gjatë lëshuarjes në puset e porsahapura mundësojnë montim dhe vendosje shumë të shpejtë.

Dimensionet:  INOVA prodhon gypa për puse në dimensionet:  Ø 125, 140, 160, 180, 200 mm.

Ngjyra: e Kaltërt

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE DHE DETALET TJERA TË GYPAVE PER PUSE:

Gypat për puse të INOVA’s janë shumë të qëndrueshëm , ndaj presionit dhe shembjeve të dheut, nuk krijojnë deformitet dhe në këtë rast janë shumë të sigurt për nxjerrjen e pompës thithëse e cila vendoset në fund të pusit.