Gypa për ujitje

INOVA prodhon gypa të plastikës për gypsjellësin parësor dhe dytësor për ujitje.

Sikurse gypat për ujë të pijshëm, gypat për ujitje  të INOVA’s prodhohen prej lëndës së parë shumë kualitative të PE (polietilenit).

DimensionetINOVA prodhon gypa për ujitje nëdimensionet prej Ø 20 deri në Ø 200 mm.

Ngjyrat: e Kaltërt, e Zezë

KARAKTERISTIKAT E GYPAVE TË PE:

Gjatësija e gypave sipas dimensioneve:
– Ø  20 deri në Ø 32, deri në 450 metra rrotull – të mbështjellur
– Ø  40 deri në Ø  75, deri në 250 metra rrotull
– Ø  90 deri në Ø110, deri në 100 metra rrotull
– Ø110 deri në Ø200, të drejtë, në gjatësi prej 6 – 12 metra
– për gypat Ø110, të mbështjellura rrotull ose të drejtë në gjatësi sipas porosisë.
Shtypja e punës në 20°C : 6 bar, 10 bar, 16 bar, 20 bar, 25 bar, 32 bar.
Ngjyrat: e Kaltërt, e Zezë

KARAKTERISTIKAT E GYPAVE TË PE:

Suksesi i gypave të polietilenit (PE) rrjedhë prej një sërë  përparësish të materialit PE:

 • ngjitje e lehtë gyp në gyp ose me elektro ngjitje duke ofruar sistem pa rrjedhje të materialit,
 • përparësi në instalim si rezultat i peshës së lehtë,
 • përparësi në instalim dhe manovrim si rezultat ifleksibilitetit të gypave.

fleksibiliteti i gypave të PE’s mundëson:

 • mbështjelljen e gypit (duke zvogëluar nevojën për  ngjitje/saldime),
 • saldimet bëhen jashtë kanalit (duke mundësuar përdorimin e kanaleve të ngushta),
 • gypat i përshtaten vijës/nivelit të kanalit,
 • gypat i rezistojnë lëvizjeve të tokës (tërmeteve dhe rrëshqitjeve të dheut),
 • qëndrueshmëri e madhe ndaj korrozionit,
 • veti të mira hidraulike,
 • qëndrueshmëri ndaj friksionit/gërryerjes,
 • qëndrueshmëria e madhe ndaj kemikaleve dhe agjentëve atmosferik,
 • qëndrueshmëri në ngrica,
 • mjedisor,
 • jetë-gjatësi më shumë se 50 vjet.