Shërbimet

sherbimetINOVA  përveç prodhimit të gypave të plastikës, gjithashtu merret me shërbime në fushën e ujësjellësve sikurse:

  • Këshillime
  • Projektime
  • Inxhiniering
  • Instalimin e sistemeve dhe rrjetave të ujësjellësit, ujitjes, kanalizimit.

 

INOVA është e certifikuar me sistemin e integruar PAS 99 si dhe me standardet e mirënjohura EN ISO 9001, ISO 14001 dhe OHSAS 18001 për “Projektimin dhe Instalimin e Sistemeve dhe Zgjidhjeve të Tubacioneve Plastike”.